www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Úspěšní mlčí, neúspěšní jsou zticha  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomáš Smutný
Kategorie: Výchozí stav
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Budete-li se dnes náhodně vyptávat, jakže to s námi, s Českem vypadá, dostanete z valné části odpovědí s negativním hodnocením. Asi ty nejčastější budou, že lépe už bylo a nebo že jsme v koncích. Jen ojediněle získáte informaci, že někde to funguje. Ano, v poměru asi 1:10 je řada firem úspěšných. Je sice pravda, že ne vždy jsou tyto aktivity spojené s konkurenceschopností a inovacemi, často jsou to firmy, které přímo žijí z negativního stavu naší společnosti, ale to teď nebudeme hodnotit.

V každém případě je zde určitá část ekonomiky, která jede. V první skupině jsou velké podniky, které buď zdárně prošly počátkem našeho nového kapitalismu, či našly nového investora a nebo jsou přímo zahraniční. V druhé skupině jsou poctivě vybudované firmy úspěšných podnikatelů, kteří prostě neudělali vážné chyby, měli vizi a nosný program. Dnes jsou tyto firmy na stejné úrovni jako světová konkurence, většina z nich postupně přesunuje segment úspěchu zejména na zahraniční trhy a pokračují v tomto trendu dál. Třetí skupinou jsou malé mladé aktivní firmy startupového typu, které již často podnikají i mimo území České republiky, a i když jejich úspěch bývá někdy krátkodobý, pokračují v podnikání a hledají nové příležitosti. Prostě se už neztratí. Dalších, méně četných variant je mnoho.

Podstatné je to, že, jak říkáme, ostrůvky pozitivních deviací tady existují, jejich počet už ale příliš neroste. To je pochopitelné, protože startovat nové aktivity v krizi lze jen velmi těžko. Větším problémem je to, že jsou tyto ostrůvky pozitivních deviací izolované. Ne že by bylo vždy prospěšné je propojovat, každý je z jiného oboru a cílové oblasti jsou rozdílné. Jde o to, že směrem ven, například k zahraničním investorům, nepůsobí dostatečně masivně. Celek, tedy česká ekonomika, tak zvenku vypadá jako, mírně řečeno, nezajímavá. A to je hlavní problém, který by naše nová strana chtěla řešit. Chceme, aby naše ekonomika získala novou pověst, na jejíž úroveň byla před patnácti lety zvyklá. ;


Není další text k článku