AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Zprávy

Kus našich myšlenek, než to začne.
18. září 2013  

Mladí lidé mají úžasnou schopnost kreativně tvořit, mají mimořádné nadání pozorovat, nebojí se chybovat a když něco nevědí, zkusí to. Měli bychom přijmout nové principy, jak v dnešní době, kdy se inovační cyklus výrobků počítá na roky, tyto nadané děti vzdělávat. Jejich tvůrčí schopnosti jsou pro naši konkurenceschopnost velmi důležité. Mladíci, kteří stvořili Facebook, a ani Bill Gates a Stev Jobs často nevystudovali vysokou školu. Koneckonců Jágr ani Bolt také nemají vystudovaný tělovýchovný institut. My tomuto přístupu říkáme pracovně vzdělanostní baypass. Spočívá v tom, že se z těch zapálených mladíků, v období, kdy by měli jít na gymnázium a nebo na VŠ, vyždímá maximum jejich kreativity a zápalu a pak, dejme tomu za dva roky, např. ve 22 letech, mohou dostudovat speciálním dálkovým studiem VŠ. Ve svém specifickém oboru budou mít totiž znalosti "nad" svými profesory. Jinými slovy, vysokoškolské vzdělávání mladé lidi částečně korumpuje a učí je, mírně řečeno, úhybným, netvůrčím manévrům. Jakmile se totiž mladý člověk začne bát následků svých chyb - dospěl. Než člověk dostuduje VŠ (to platí jen pro rychle se rozvíjející, především elektronické obory, méně již pro strojírenství a již vůbec ne pro medicínu a humanitní směry), pokročí technologie tak, že studium bylo téměř zbytečné. Nebo druhá myšlenka. V každé větší, jak se říkalo střediskové obci, by měla být malá výrobna, podnik, který by vyráběl nebo s jiným podnikem kooperoval, například pokud jde o programování, vývoj, částečnou montáž apod., výrobu konkrétního Hi-tech produktu či jeho části. Byly by to jakési buňky roztroušeného podniku, virtuálně fungujícího i přes internet, s týmy i jednotlivci pracujícími z domu. To, co by se ušetřilo na dopravě do současných velkých montoven, by se sice spotřebovalo na logistiku mezi jednotlivými prvky, ale ušetřilo by se na centrálním systému řízení, evidence, účetnictví apod. Vytvořená síť by byla velice pružná a efektivně by reagovala na pokles poptávky, změnu výroby a hlavně na technologický růst a s tím související zkracující se krok v obměně vyráběných produktů, a to bez takových masových tragédii, k jakým jednou dojde v našem automobilovém průmyslu. Celkově náš souhrn myšlenkových vizí tvoří koncepci odpovídající na dotaz, jaké by mohlo být místo naší ekonomiky v současném monopolizovaném a globálním ekonomickém prostředí, ve kterém je nesmyslné přijímat funkce montoven. Chceme vyslat jasný signál, že image ČR se může měnit stejně rychle, jako se mění současné technologie. Závěrem jen pár příspěvků z naší diskuze podobné této: Žáci 8. třídy mají dnes po kapsách a školních taškách celkový výpočetní výkon rovnající se 400násobku výkonu centrálního počítače středního podniku. Mnohé výrobky, které bude váš 10letý syn jednou vyrábět, ještě ani neznáme, neexistují. Pružná síť výrobních kapacit využitá na 70 % je lepší než na 110 % využitá montovna, jejíž likvidace bude v budoucnu stát n násobek počátečních investičních nákladů. Podobných příspěvků do diskuze máme přehršel. Pro přepočet - přehršel je sedmina habaděje.


Time Out - SPDev - 100 dní po volbách.
01. září 2014  

Aktivisté, kteří se rozhodli založit novou politickou stranu, Stranu pozitivních deviací, od samotného počátku věděli, že pro tyto volby se strana o účast na nich nemůže ucházet. Časové okno jsme prostě prošvihli. Nevadí. Alespoň ta myšlenka uzraje. Dnes začíná ta část volebního období, kdy se již nesmějí zveřejňovat průzkumy a prognózy. Přípravný výbor SPDev tedy vyhlašuje na dobu nejen do voleb, ale i po následujících 100 dní, klid zbraní, jak se říká, hájení. To aby se kluci mohli poprat. My zatím budeme v klidu pracovat.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomáš Smutný

Program strany - vize
01. březen 2015  

 • Inicializovat zpracování analýzy období posledních dvaceti let a na tomto zpracování se aktivně podílet. Cílem této analýzy je rozkódovat chyby a příčiny současného zaostávání naší ekonomiky, se zaměřením na ztrátu konkurenceschopnosti a růstu v podmínkách rozvoje nových technologií.
 • Mapovat zbytky či nové zárodky úspěšných tvůrčích, vývojových, realizačních a výrobních aktivit, které jsou výhledově schopné kladné výsledky pozitivní deviace udržet a dále rozvíjet, a to v horizontu roku 2020.
 • Analyzovat, zobecňovat a zkoumat podmínky, které pomáhají vzniku a rozvoji těchto pozitivních deviací s cílem tyto podmínky maximálně zlepšovat a vytvářet další prvky této podnikatelské atmosféry umožňující, aby se tyto ostrůvky slévaly do větších ostrovů a v roce 2020 tvořily základ naší ekonomiky.
 • S maximálním důrazem se přitom budeme zaměřovat na vzdělávací systém a celý vzdělávací proces s cílem podpořit kladné prvky současného systému. V tomto smyslu se zaměříme na nové formy vzdělávání, e-learningu a především na systém celoživotního vzdělávání s velkým důrazem nejen na získávání základních a odborných znalostí, ale také dovedností a na možnosti získávání praxe v úspěšných firmách a organizacích.
 • Budeme se zaměřovat na moderní formy zaměstnávání pracovníků, inicializovat vznik nové legislativy umožňující různé formy distančního zaměstnávání a virtuálních pracovních poměrů a na možnost tyto nové formy vzájemně kombinovat. Budeme podporovat myšlenky a aktivity týkající se svobodné práce. Pro obtížně zaměstnatelné občany budeme hledat nové formy zaměstnávání, tak aby lépe odpovídaly jejich schopnostem, možnostem a jejich přirozenému naturelu.
 • Budeme vytvářet zcela nové příležitosti pro talentovanou mládež a pro děti zajímající se o robotiku, výzkum a kreativní tvorbu. Chceme inicializovat zřetelnou explozi dětských technických soutěží a akcí podporujících tvořivost a technické myšlení.
 • Budeme prosazovat, aby se ve školství podporovaly všechny moderní výukové metody, e-learning, používání tabletů a počítačů s možností učit děti, které nemohou být přímo ve škole přítomny, a děti, které vyžadují speciální přístupy a způsoby výuky.
 • Pro talentovanou mládež, která ukončila základní vzdělání nebo odbornou školu či absolvovala úspěšně maturitu a nemá ambice pokračovat na vysoké škole, zajistit hladký přechod do stavu, kdy může úspěšně nastoupit do zaměstnání. Tedy podporovat vznik moderního hi-tech učňovství, spojeného zároveň s praxí. Chceme, aby si zaměstnavatelé mohli budoucí prvozaměstnance vybírat již v průběhu této výuky, aby je případně mohli podporovat a směrovat jejich dovednosti ke svým potřebám a požadavkům. Chceme inicializovat něco jako trh, aukce, schopné mládeže, kde by to byli zaměstnavatelé, kteří by se prali o žadatele a ne naopak.
 • Budeme podporovat vznik nových technologických center, farem, víkendových farem a center IT siting, které by upoutaly neukotvenou mládež a snížily tak pravděpodobnost, že se nechá svést na cestu nicnedělání, případně drog a dalších kriminálních činností.
 • Zaměříme se na vytvoření, s pomocí technologických center, IT farem a specializovaných farem, například Chem farem, nový, sdílený systém aplikovaného výzkumu, protože většina malých firem o svá vývojová centra už dávno přišla. Tato výzkumná centra budou propojena s dodavateli progresivních součástek a komponentů, s dodavateli software a dalšími subjekty, které tvoří množinu dodavatelů nutných pro tvorbu konečných hi-tech produktů. Všechna tato propojení budou multidisciplinární, mezinárodní, reálná i virtuální a budou tvořit síťový systém téměř podobný Facebooku.
 • Budeme podporovat moderní výrobu, která pracuje se systémem Rapid product development, Rapid prototyping, Rapid tooling a dalšími moderními nástroji výroby. Tomuto systému výroby se musí přizpůsobit i systém vzdělávání, a to od 6. třídy základních škol.
 • Budeme maximálně propagovat využívání výměnných pobytů mládeže a pracovníků za účelem získávání praxe, vzdělávání a především získávání dovedností. Vše by přitom mělo být zacíleno na přínos těchto pobytů ke zkvalitňování našeho vývoje a výroby se zaměřením na konkurenceschopnost, inovace a myšlenkové predátorství našich lidí.
 • Nebudeme se však vyhýbat žádným jiným problémům naší společnosti, zdánlivě s návratem konkurenceschopnosti české ekonomiky nesouvisejícím. Mzdy, doprava, bydlení, zdravotní péče, systém předškolní péče o děti, kultura, média, zábava a celé spektrum služeb, to vše musí vytvářet kvalitní podmínky pro život v České republice. Jinak naše děti technicky připravíme pro budoucí zaměstnání a ony s těmi znalostmi vyrazí do světa. Nejsme proti tomu, aby naše děti pracovaly v zahraničí, jde ale o to, že ty, kdo jsou nyní v produktivním věku, musí někdo zabezpečit, až zestárnou. Proto naopak uvítáme, když se k nám podaří přilákat talentované lidi ze zahraničí.
 • Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomáš Smutný

  Ukrajina vs Rusko
  01. březen 2015  

  Ukrajina, ale i EU i my, dostaneme Rusko na kolena, když budeme ekonomicky vyspělejší, když nás, naší vyspělejší ekonomiku a chtřejší mozky, Rusko bude potřebovat, když bude potřebovat naše hi-tech komponenty do raket, do zbraní, na stůl, do rukou, do výroby. Rychlý vývoj technologií k tomu dává obrovskou příležitost. Na kterou nedovedeme adekvátně zareagovat. Tímto artiklem nejsou půjčky Kellnera, nejsou to ani obří moskevská administrativní centra, řízení taxislužby, slevomaty, Karlovy Vary a pod. Zároveň je třeba se zamyslet proč v dnešním světe existuje tolik mladých kluků, kteří během měsíce pojmou válčení jako obživu, dobrodružství a X-trémní sport. Dává jim společnost životní naději, že budou mít ve 30-ti byt, auto a zajištěnou rodinu? Ne. Ani náhodou. Dává jim jen jistotu na sračkový život, pokud se jim nepodaří proniknout mezi elitu, do stínové ekonomiky, do světa zločinu a nebo získají post posluhovačů těch horních 10%. Ti co mají o co přijít, obvykle neradi válčí.

  Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomáš Smutný

  Úvodní slovo
  21. říjen 2013  

  .... Podstatné je to, že "ostrůvky pozitivních deviací" tady existují, jejich počet už ale příliš neroste. Je to pochopitelné, startovat nové aktivity v krizi je hodně obtížné. Větším problémem je ale to, že tyto ostrůvky pozitivních deviací jsou izolované. Ne že by bylo vždy prospěšné je za každou cenu propojovat, jsou z různých oborů a také cílové oblasti jsou rozdílné. Jde ale o to, že směrem ven, k zahraničním investorům, nepůsobí dostatečně masivně. Celek, tedy česká ekonomika, tak navenek vypadá, mírně řečeno, nezajímavě. A to je hlavní problém, který by naše nová strana chtěla řešit. Chceme, aby naše ekonomika získala zpět pověst, na jejíž úroveň byla před patnácti lety zvyklá. A samozřejmě ji posunout na vyšší level. Bereme jen ty firmy a aktivity, které přežijí ve zdraví rok 2020.

  Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomáš Smutný
   
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz